TeriDoveהרחקת יונים - איך זה עובד

גאווה ישראלית

האם הקוצים ורשתות אכן עושים את העבודה?

ברוב המקרים כפי שניתן לראות בתמונות הבאות, הקוצים אינם יעילים בגלל שרוב היונים יודעים איך לשבת על הקוצים ולבנות כינים או פשוט יושבים לידם ומלכלכים סנטימטר מהם.

רשתות טוב לעשות לסגירת פירי אוויר או מסתורי כביסה בלבד